Co to jest 1 litr?

Co to jest 1 litr? Lekcja matematyki na słoneczne dni lub matematyka podwórkowa. Propozycja lekcji do przeprowadzenia poza klasą, na podwórku szkolnym. Jej celem jest:

  • wprowadzenie pojęcia 1 litr, pół litra, ćwierć litra
  • umiejętność współpracy (zadania w grupach)
  • nauka przez zabawę i doświadczanie
  • poznanie własności cieczy
  • odmierzanie, przelewanie
  • rozwijanie sprawności ruchowej i manualnej- wyścigi z kubeczkiem
  • ekologiczne spojrzenie na użytkowanie wody: podlewanie roślin wokół szkołyUczniowie klas młodszych bardzo lubią zajęcia na świeżym powietrzu. Czują się nieskrępowane, radosne i żywiołowe. Chętnie podejmują wyzwania, dyskutują, badają, doświadczają. Zajęcia tego typu wymagają od nauczyciela dobrej organizacji, przygotowania miejsca pracy, naczyń i zbiornika z wodą. Jednak warto je przeprowadzić, ze względu na duże walory edukacyjne. Dzieci uczą się przez zabawę i działanie.