Khan Academy – nauczanie początkowe

KhanAcademy to popularna w świecie platforma edukacyjna, skierowana do uczniów na właściwym każdym poziomie, w tym także początki matematyki, m.in. arytmetykę i początki algebry, ale także np. kodowanie. Udostępniana po polsku (bo to jest proces, a nie produkt!) Platforma stawia na samodzielność uczniów pod opieką nauczycieli czy mentorów. Pozostawia uczącym się dużą swobodę, wymaga (i przez to uczy) samodzielności, a jednocześnie motywuje poprzez system odznak i innych symbolicznych nagród.