Kłopotliwy zegar

Gamifikacja zajęć matematycznych wydaje się dobrym pomysłem na ciekawą lekcję matematyki. Uczniowie grają w “Kółko i krzyżyk”, jednak postawienie symbolu poprzedza odpowiedź na pytanie związane z zegarem. Rzucają dwiema kostkami sześciościennymi, dodają do siebie liczbę oczek i otrzymują w ten sposób godzinę na zegarze od 2 do 12. Ich zadaniem jest podanie odpowiadającej jej godziny w systemie 24-godzinnym. Jeśli wyrzucą razem 7 oczek, to prawidłową odpowiedzią jest, że siódma na zegarze może być też godziną dziewiętnastą.