Olimpiada matematyczna

Olimpiada matematyczna to poważne zawody matematyczne dla uczniów uzdolnionych matematycznie i zainteresowanych rozwojem swoich matematycznych umiejętności. Udział w finale Olimpiady Matematycznej daje:

  • szóstkę z matematyki na koniec roku,
  • 100% z matematyki na maturze (na poziomie rozszerzonym),
  • wolny wstęp na wiele wydziałów wyższych uczelni, nie tylko matematycznych.

Laureaci mają zapewniony wstęp bez egzaminu na jeszcze większą liczbę wydziałów niż finaliści. Prócz tego sześcioro najlepszych stanowi delegację polską na Międzynarodową Olimpiadę Matematyczną, a kilkoro następnych — na Środkowoeuropejską Olimpiadę Matematyczną i Zawody Matematyczne Państw Bałtyckich. Kilkanaście najlepszych osób jedzie na dwutygodniowy obóz naukowy Olimpiady Matematycznej.